ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Според предания и разкази на местни лица се знае, че преди 1850 г. в село Елилер/днес Стамболово/ е имало църковно училище.

През  1851 г. еснаф терзия Тодор Здравеков открива килийно училище. Като помагало в обучението е използван Рибния буквар.

От паметна плоча на метри от храма става ясно, че година по-късно в Стамболово е открито първото светско училище с учителя Христо Златаров, баща на проф. Асен Златаров.

За условията в училище се знае от запазената летописна книга, която се е водила от 1898 г.

През 1904 г.село Елилер е преименувано в село Стамболово.

Събитието е отбелязано в същата летописна книга.

Построяването на нова училищна сграда с 4 класни стаи, 2 канцеларии и 1 архив става през 1923г. с доброволен труд и дарения на населението.

От 27.05.1930г. училището приема името “Свети Климент Охридски”

На 30.04.1993 г.  е открита настоящата сграда на училището.

В него се обучават ученици от 1- ви до 12- ти клас.

През 1996г. се открива специалност “Кулинар” за  ученици от ІХ-ти до ХІІ-ти клас. 

От 2006 година учениците се обучават в Професия: ”Готвач”, Специалност: “Производство на кулинарни изделия и напитки”.

Училището е отворено към света и се развива по посока на образователните предизвикателства, които новото време предлага.

Дългогодишната традиция поддържа  онази искрица,
която разпалва жаждата за знания и подтиква към желание за път нагоре и напред!

 2017 - 2020 © СУ "Св. Климент Охридски" с. Стамболово, Всички права запазени. Уебсайт от SWS