ЗА УЧИЛИЩЕТО

СУ “Св.Климент Охридски” е с богата история и традиции. То дава просветна светлина и устоява на житейските бурите, защото има вековни  корени и младежки дух.
Вече 164 години не угасва  запаленият огън на знанието.

Стремежът на ръководството и педагогическия колектив е към откриване, развиване и стимулиране творческите заложби на младите хора. Запазвайки духа и традициите в училищната дейност, завещани ни още от възрожденската епоха, ние се стремим към тяхното поддържане, развиване и адаптиране към съвременните условия.

Нашите усилия са насочени към съхраняване и обогатяване на позициите, завоювани в различни области на училищния живот.
Мотивиращи методически практики се използват още от най-ранното училищно обучение. Дейността на педагозите от отделните образователни степени е продиктувана не само от приемственост, но и от новаторство. 

Ние,преподавателите, търсим алтернатива. Чрез нови игрови методи да постигнем по-добри резултати при усвояване на учебния материал. Прилагаме гъвкаво новите интерактивни техники – визуализиране, презентации, работа по групи, ролеви игри, мозъчна атака. Привлечени в училището, децата стават част от едно голямо семейство.Те имат нужда да играят, дори когато възприемат нови знания или упражняват наученото и то не само малките ученици.
Чрез играта те възприемат по лесно, обясняват си по лесно явления и закономерности.

Обучението и възпитанието на децата ни, както знаем, не търпи шаблони. Нашите деца търсят различното и непознатото.
Съчетанието на различните методи и дейности предоставя редица предимства на обучението:
-  По този начин се утвърждават интелектуални лидери и се разпределят роли.
-  Поставят се знанията и уменията като ценност, развиват се умения за работа в екип.
-  Учениците се обединяват в името на общата им цел.
-  Изявилите се имат авторитет пред останалите си съученици и училището.
-  Позитивно е отношението и на родителите, когато техните деца се изявят в различни области на училищния живот.
Не на последно място се поставят отношенията между учители и ученици. Те вече имат едно ново измерение.

Училището ежегодно осъществява прием на ученици със специалност„Производство
 на кулинарни изделия и напитки”.Обучаващите се при нас ученици придобиват професия “Готвач” . В ежедневната си практическа работа те проявяват усърдие, старание, творчество и изобретателност.Изграждат професионално самочувствие при участие в училищни и извънучилищни дейности , мероприятия и състезание.

Чрез много инициативи СУ “Св.Климент Охридски”, се опитва да отговори на изискванията, които новото време поставя пред обществото.
      Интересна  традиция е провеждането на Деня на самоуправлението, в който ученици и учители разменят своите места. Децата приемат това предизвикателство и показват, че са знаещи и можещи.
Гордост за училището са  традиционните изяви на местно, училищно, регионално ниво.
      Богата е културно-творческата дейност в училище при отбелязване на национални празници, бележити дати и традиционни и народни чествания.
Първият празник в училище, който поставя началото на учебната година е 15 септември . На този ден всички споделят трепета на първокласниците от първия учебен ден.
На деня на народните будители 1-ви ноември ние най-добре съзнаваме, че българската държава има нужда най-вече от просвета и наука.
Различни са инициативите и дейностите, ангажиращи вниманието на учениците по повод патронния ни празник.
Традиция  са  Климентовите  дни, провеждани в седмицата, предшестваща 25 ноември.
Не отминават без  празничност най–българските празници - 3-ти март и 24-май. Всеки по своему различен и запомнящ се в сърцата на възпитаниците ни.
Около Нова година, се създава истинско новогодишно усещане. В училище функционира работилницата за стари занаяти, апликиране с различни материали, рисуване върху керамика и стъкло.
Децата творят по повод различните български празници - Баба Марта, Първа пролет - като изработват мартеници, рисунки, картички.Подреждат грижливо кътове, правят изложби с благотворителна изява, градят самочувствие на творци.
Имаме таланти в певческото и танцовото изкуство. Пеейки и танцувайки като представители на различните етноси, учениците осъществяват идеята ”Различни в традициите, приятели в  училище”.
Учениците не само умеят да празнуват, но и спортуват с голямо удоволствие.
Динамичен и победоносен е и спортният ни дух . Нашите победи са увенчани с грамоти и множество купи от участие в редица състезания.
Списъкът на постиженията може да продължи. Той е атестат за високото качество на работата и  обяснява авторитета и доверието, с които се ползва училището ни.
Защото са ведри училищните ни дни.
Защото не стихват усмивките по лицата на децата ни.
Защото продължават постиженията и успехите ни.
Затова са смели и мечтите ни!
Мечтаем за училищни дни, в които децата при нас ще учат, но и ще се забавляват.
Мечтаем и за това - класовете ни да "живеят" в уютни и "одухотворени" от свои идеи стаи.
Мечтаем за свят без лъжи и насилие.
За да можем да дадем всичко, на което сме способни, ще научим и нашите деца да мечтаят.
За първата шестица!
За първата победа!
За първата любов!
За цялото щастие на тази красива планета Земя и за всичко хубаво и добро, което ще се случва след и след това!
Мечти, мечти, мечти!
И дали е истина, че човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му?2017 - 2020 © СУ "Св. Климент Охридски" с. Стамболово, Всички права запазени. Уебсайт от SWS