НОВИНИ
ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ BG05M2ОP001-2.011-0001
01 Юли 2020

  [Още снимки]

През учебната 2019/2020 година в СУ „Св. Климент Охридски“, с. Стамболово стартираха дейности по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.
Сформирани са групи за обучителни затруднения по Български език и литература, Математика, Немски език, География и икономика и Кулинарни техники и технологии с участието на ученици от 1 до 12 клас.

Прочитания: 212 пъти

2017 - 2020 © СУ "Св. Климент Охридски" с. Стамболово, Всички права запазени. Уебсайт от SWS