Прием 1 клас

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Необходими документи за прием:

1. Заявление по образец (изтегляне ТУК)
2. Заявление за целодневно обучение.Подава се при записване на детето. (изтегляне ТУК)
3. Копие от акт за раждане.
4.  Оригинално удостоверение за завършена подготвителна група. Подава се при записване на детето.
Родителят/настойникът собственоръчно вписва точките в заявлението. Комисията няма ангажимент да попълва или допълва непопълнени данни. 

График за прием:

От 26 до 31 май от 8,00 до 16,00 часа – подаване на заявления в канцеларията на училището – 2 етаж;
На 3. юни 2021г., в 17,00 часа – обявяване на списъците с приетите деца
От 04.06 до 08.06 вкл.–  записване на приетите ученици , с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или в училище

Критерии за прием в 1 клас

 

КРИТЕРИИ

Брой точки

1.

Местоживеене в района на училището

10

2.

Брат или сестра, настоящи ученици в училището

5

3.

Дете на педагогически специалисти, работещи, към момента на подаване на заявлението в училище

5

4.

Месторабота на родителите в района на училището

5

5.

Дете на бивши ученици 

1

6.

Дете с починал/и родител/и

2

7.

Хронично болно дете

2

 

             ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ

302017 - 2020 © СУ "Св. Климент Охридски" с. Стамболово, Всички права запазени. Уебсайт от SWS