Твоят час

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І"

 

Групи  за обучителни затруднения за учебната 2017-2018 г.


ГРУПА

РЪКОВОДИТЕЛ

ЗАНЯТИЯ

Български език и литература - 1 клас

Радка Канева

вторник четвъртък

Български език и литература - 2 клас

Запрянка Тенчева

понеделник сряда

Български език и литература - 3 клас

Гюлтен Сербез

сряда              петък

Български език и литература - 4 клас

Господинка Борисова

вторник четвъртък

Български език и литература – прогимназиален етап

Петя Стоева

вторник          сряда

Български език и литература – гимназиален етап

Светлана Тодева

четвъртък          петък

Немски език

Дафина Вълкова

вторник          сряда

Математика – 5 клас

Фатме Кадир

вторник          сряда

Математика – 7 клас

Маргарита Добрева

вторник          петък

Математика – гимназиален етап

Славея Динкова

вторник четвъртък

 

Групи  за занимания по интереси за учебната 2017-2018 г.


ГРУПА

РЪКОВОДИТЕЛ

ЗАНЯТИЯ

Клуб „Традиция”

Янка Иванова

сряда

Клуб „Народни танци”

Славея Динкова

сряда

Клуб „Модерни танци”

Йорданка Маринова

четвъртък    петък

Клуб „Сладкарство”

Йорданка Маринова

вторник

Клуб „Карвинг”

Гергана Станилова

сряда

Клуб „Приложна дейност”

Петя Стоева

понеделник  четвъртък

Клуб „Ръкоделница”

Мариана Георгиева

понеделник  четвъртък

Клуб „Бадминтон”

Златко Николов

понеделник   петък

 

Анкетна карта

Заявление и декларация за информирано съгласие

Твоят час2017 - 2020 © СУ "Св. Климент Охридски" с. Стамболово, Всички права запазени. Уебсайт от SWS