Учебна дейност

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Информация за организирането и провеждането на държавните изпити
по теория и практика на професията за учебната 2020/2021 година

Дати за  провеждане на държавните изпити по теория на професията „Готвач”, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки” за придобиване на свидетелство за професионално образование с  ІІ-ра степен на професионална квалификация:

График на дейностите за провеждане на ДИ

Заявление за допускане но държавен изпит2017 - 2020 © СУ "Св. Климент Охридски" с. Стамболово, Всички права запазени. Уебсайт от SWS