Учебна дейност

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Информация за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити за учебната 2020/2021 година

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

Сесия май-юни

 • БЕЛ – 19 май 2021 г., начало 8:00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 21 май 2021 г., начало 8:00 ч.

Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода  26 май 2021 г. – 31 май 2021 г.
ВАЖНИ СРОКОВЕ:

 • 01.03.2021 – 19.03.2021 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучавате
 • до 18.05.2021 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
 • до 07.06.2021 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ 

Сесия август-септември

 • БЕЛ – 26 август 2021 г., начало 8:00ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 27 август 2021 г., начало 8:00ч.

Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода  30 август 2021 г. – 2 септември 2021 г.
ВАЖНИ СРОКОВЕ:

 • 01.07.2021 – 16.07.2021 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучавате
 • до 23.08.2021 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
 • до 08.09.2021 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ

Допустими предмети за втори държавен зрелостен изпит:

 • География и икономика
 • Биология и здравно образование
 • Философски цикъл
 • История и цивилизация
 • Физика и астрономия
 • Математика
 • Химия и опазване на околната среда
 • Немски език

Учениците могат да изберат за втори държавен зрелостен изпит да се зачита оценката от държавния изпит по теория и практика на професията.

Повече информация за ДЗИ може да намерите на сайта на МОН
Резултатите от ДЗИ може да проверите тук

График на дейностите за провеждане на ДЗИ2017 - 2020 © СУ "Св. Климент Охридски" с. Стамболово, Всички права запазени. Уебсайт от SWS