ПРОЕКТИ


Наименование
Изтегли/Виж
1.
Подкрепа за успех
2.
Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“-2020/2021 г.
3.
Проект „Образование за утрешния ден“-2020/2021 г.
4.
Групи по занимания по интереси - 2020/2021 г.2017 - 2020 © СУ "Св. Климент Охридски" с. Стамболово, Всички права запазени. Уебсайт от SWS