ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ


Наименование
Изтегли/Виж
1.
Заявление за целодневно обучение
2.
Заявление за записване в 1 клас
3.
Заявление за записване на ученик
4.
Заявление за записване в 9 клас
5.
Заявление за записване в 9 клас ЗФО
6.
Известие за неизвинени отсъствия
7.
Уведомително писмо за изслушване на ПС при предложение за наказание
8.
Бланки за родителски срещи
9.
Индивидуален протокол за среща с родител2017 - 2020 © СУ "Св. Климент Охридски" с. Стамболово, Всички права запазени. Уебсайт от SWS