ГРАФИЦИ


Наименование
Изтегли/Виж
1.
График производствена практика 2020-2021
2.
График на часовете по Безопасност на движението за учебната 2020-2021 година
3.
График за провеждане на часовете по Защита при бедствия, аварии, катастрофи за учебната 2020-2021 година
4.
График на часовете по спортни дейности 2020-2021
5.
График за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка на учениците от СФО за учебната 2020-2021 година
6.
График на дежурството на учителите по етажи за учебната 2020/2021 година
7.
График на групите по проект "Подкрепа за успех"
8.
График на контролните и класни работи за 2 срок на учебната 2020-2021 г.
9.
График на редовна априлска сесия на учениците от СФО
10.
График на юнска поправителна сесия за учениците от СФО2017 - 2020 © СУ "Св. Климент Охридски" с. Стамболово, Всички права запазени. Уебсайт от SWS