ЗА НАС

УЧИТЕЛИ

Фатме Кадир
Ръководител на направление ИКТ

Запрянка Тенчева
Старши учител начален етап

Гюлтен Сербез
Старши учител начален етап

Калинка Йорданова
Старши учител начален етап

Радка Канева
Старши учител начален етап

Димитър Техов
Учител начален етап по физическо възпитание и спорт

Златко Николов
Учител по физическо възпитание и спорт

Петя Стоева 
Старши  учител по български език и литература, руски език и изобразително изкуство

Радостина Гаджева
Учител по математика и технологии

Хабибе Ахмед 
Старши учител по български език и литература и немски език

Янка Иванова
Старши учител по история и география

Радка Костова
Старши учител по биология и химия

Светлана Тодева
Старши учител по български език и литература

Славея Динкова
Старши учител по математика и физика

Дафина Вълкова
Старши учител по немски език

Гергана Станилова
Старши учител практическо обучение

Йорданка Маринова
Учител практическо обучение

Стела Далова
Учител практическо обучение

Фатма Сеид
Учител начален етап в ЦДО

Мелек Мехмедова
Учител начален етап в ЦДО (заместник)

Господинка Борисова
Старши учител начален етап ЦДО

Галина Пейчева
Учител начален етап в ЦДО

Петя Филипова
Старши учител начален етап в ЦДО

Нигер Мехмед
Учител в ЦДО

Севги Ахмед
Учител в ЦДО (заместник)

Мария Димова
Старши учител в ЦДО

Кериме Мустафа
Старши учител в ЦДО

 

2017 - 2020 © СУ "Св. Климент Охридски" с. Стамболово, Всички права запазени. Уебсайт от SWS