Бюджет

 

Наименование Изтегли/ Виж
1. Информация относно изпълнение на бюджета за I-то тримесечие на 2020 г.
2. Информация относно изпълнение на бюджета за II-то тримесечие на 2020 г.
3. Информация относно изпълнение на бюджета за III-то тримесечие на 2020 г.
4. Информация относно изпълнение на бюджета за IV-то тримесечие на 2020 г.
5. Информация относно изпълнение на бюджета за I-то шестмесечие на 2021 г.2017 - 2020 © СУ "Св. Климент Охридски" с. Стамболово, Всички права запазени. Уебсайт от SWS