УЧЕБЕН ПРОЦЕСОбучението в училището се осъществява в целодневна форма – Вариант 1 за учениците от 1 до 8 клас и в една смяна – само сутрин за учениците от 9 до 12 клас.

Учебни часове

Начало на учебните часове:
1 и 2 клас – 08:30 часа
3 и 4 клас – 08:20 часа
      От 5 до 12 клас – 08:00 часа

Графикът на учебните часове е различен за отделните класове и етапи и съобразен с епидемичната обстановка в условията на Ковид-19. Графиците са видими в сайта на училището

 

ЦЕЛОДНЕВНА ФОРМА - ГРАФИК НА ПИГ

 

1 час

13:00 – 13:40

Обяд и организиран отдих и спорт

 

2 час

13:40 – 14:20

Самоподготовка

 

3 час

14:20 – 15:00

Занимания по интереси

 

4 час

15:00 – 15:40

Самоподготовка

 

5 час

15:40 – 16:20

Занимания по интереси

 

6 час

16:20 – 17:00

Организиран отдих и спорт

 

 

Неучебни дни и ваканции през учебната 2020/2021г:

 • Есенна: 30.10.2020 – 01.11.2020 г. вкл.
 • Коледна: 24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл.
 • Междусрочна:  30.01.2021 г. - 03.02.2021 г. вкл.
 • Пролетна за І-ХІ кл.: 03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл.
 • Пролетна за ХІІ кл.: 08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл.

Неучебни дни:

 • 19.05.2021 г. – ДЗИ  по български език и литература
 • 21.05.2021 г. – Втори ДЗИ
 • 25.05.2020 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на славянската писменост
 • 16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в 7 и 10 клас
 • 18.06.2021 г. – НВО по математика в 7 и 10 клас


Начало на втория учебен срок на учебната година:

–04.02.2021г.

Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

 • 14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)
 • 31.05.2021 г.(07.06.2021 г.) – I-III клас (14 учебни седмици+ 1 седмица за проектни дейности)
 • 14.06.2021 г. – IV-VI клас ( 16 учебни седмици )
 • 30.06.2021 г. – VII -XI клас (18 учебни седмици ) 
 • 14.07.2021 г. – X – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)

 

 

2017 - 2020 © СУ "Св. Климент Охридски" с. Стамболово, Всички права запазени. Уебсайт от SWS