Прием 8 клас

ПРИЕМ 2021/2022

5 ГОДИШЕН СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
ПРИЕМ СЛЕД 7. КЛАС  ПО ДОКУМЕНТИ
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:
ДНЕВНА И ЗАДОЧНА

 

Завършилите ще получат средно образование и втора степен на професионална квалификация.

 

 

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ


Eтапи

Подаване на документи

Обявяване на приетите ученици

Записване

Обява  на записаните ученици и броя на незаетите места

I етап

05.07-07.07.2021 г.

до 13.07.2021 г.

до 16.07.2021 г.

II етап

до 16.07.2021 г.

до 20.07.2021 г.

до 22.07.2021 г.

до 23.07.2021 г.

III етап

26.07-27.07. 2021 г.

до 29.07.2021 г.

30.07.2021 г.

до 02.08.2021 г.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  1. Свидетелство за основно образование
  2. Копие от акт за раждане
  3. Медицинско удостоверение от личния лекар

 

При успешно завършване на ХІІ клас, Вие ще получите диплома за средно образование, даваща ви възможност да продължите образованието си във висши учебни заведения и свидетелство за професионална квалификация по 
професия „Готвач”


Обучението по професията се извършва в съответствие със съвременните изисквания и критерии за качество на кулинарните изделия. Учениците се запознават с основите на приготвяне на храна като същевременно им се предлагат възможности за усъвършенстване и осъвременяване на получените вече професионални знания, умения и навици.
 2017 - 2020 © СУ "Св. Климент Охридски" с. Стамболово, Всички права запазени. Уебсайт от SWS