НОВИНИ
Отпускане на еднократни помощи за деца записани за първи път в първи ив осми клас
16 Юли 2021

Помощта се изплаща на два транша по 150 лв.
Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище, имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.
Заявления-декларации се приемат в АСП по настоящ адрес, като се представя уверение от училището, че ученикът е записан за първи път в съответния клас. Заявленията могат да се подават от 15 юли до 15 октомври.

Прочитания: 112 пъти

2017 - 2020 © СУ "Св. Климент Охридски" с. Стамболово, Всички права запазени. Уебсайт от SWS