НОВИНИ
Обучение от разстояние в електронна среда
19 Март 2021

Уважаеми родители и ученици,
уведомяваме Ви, че от 22.03.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия за всички ученици от СУ «Св. Климент Охридски» - с. Стамболово. Обучението на учениците ще се провежда от разстояние в електронна среда.
Продължителността на учебния час за всички видове подготовка за учениците от начален етап е 20 минути, за прогимназиален етап и гимназиален етап е 30 минути.
Началото на учебните занятия е:
- за учениците от начален етап (I-IV клас) – 9:00 часа
- за учениците от прогимназиален етап (V-VII клас) – 8:30 часа
- за учениците от гимназиален етап (VIII – XII клас) – 8:30 часа
Продължителността на междучасията е:
- за учениците от начален етап – 20 минути, голямо;
- за учениците от прогимназиален етап – 15 минути;
- за учениците от гимназиален етап – 15 минути.
Прилагам подробен график на часовете
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NHZl7wTbPqgQvz1qM0rPsVmYVet0AVyiZ7GqF9eCV-s/edit?usp=sharing

Прочитания: 230 пъти

2017 - 2020 © СУ "Св. Климент Охридски" с. Стамболово, Всички права запазени. Уебсайт от SWS