НОВИНИ
Преминаване в обучение от разстояние в електронна среда
27 Ноември 2020

Уважаеми ученици и родители,
Във връзка със заповед РД-01-677/ 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България и Заповед № РД09-3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от 1. до 12 клас, считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г. и/или до издаване на нова заповед.
Всички ученици от СУ "Св.Климент Охридски"-с. Стамболово ще се обучават в електронна среда от разстояние чрез утвърдена от МОН платформа: MS Teams.
Учебните часове ще се провеждат по утвърденото седмично разписание и по допълнително утвърден график за времетраенето на часовете, който ще бъде качен във фейсбук групата и в сайта на училището.
Учебните часове за начален етап ще започват от 9:00 часа, с продължителност 20 минути и междучасие между часовете 20 минути.
Учебните часове за прогимназиален и гимназиален етап ще започват от 8:30 часа, с продължителност 30 минути и междучасие между часовете 15 минути.Ще се отразява присъствието и отсъствието на учениците от онлайн часовете.
При нужда от съдействие се обръщайте към класния ръководител.
Призоваваме всички заедно да допринесем за ограничаване на разпространението на Ковид-19, като спазваме противоепидемичните мерки.
Нека продължим да бъдем отговорни и пазим здравето на всички.
График на учебните часове:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NHZl7wTbPqgQvz1qM0rPsVmYVet0AVyiZ7GqF9eCV-s/edit?usp=sharing

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Заповед ОРЕС
Прочитания: 151 пъти

2017 - 2020 © СУ "Св. Климент Охридски" с. Стамболово, Всички права запазени. Уебсайт от SWS