НОВИНИ
Процедура за подбор на образователен медиатор по проект "Подкрепа за успех" - 1. Обява; 2. Заповед за назначаване на комисия за подбор
24 Септември 2019

  [Още снимки]

ОБЯВА

СУ „Св.Климент Охридски” , с. Стамболово, общ. Стамболово, обл. Хасково обявява следните свободни работни места:

ДЛЪЖНОСТ: Образователен медиатор по проект "Подкрепа за успех"
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 01.10.2019г.
МЯСТО НА РАБОТА: СУ „Св. Климент Охридски“, с. Стамболово
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
ОБРАЗОВАНИЕ: средно общо
СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ:
ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ:
ДРУГИ:
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: за определен срок
РАБОТНО ВРЕМЕ: непълно
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
Заявление за заемане на длъжността
Професионална автобиография
Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
Справка за придобития стаж и професионален опит - препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
ОТ: 24.09.2019г.
ДО: 30.09.2019г.

Забележка!
Свидетелство за съдимост и Карта за предварителен медицински преглед се изискват от кандидата, който ще бъде назначен на обявената длъжност.

Документи се подават в канцеларията на училището.
Телефон за справка 03721- 2266.

Прочитания: 220 пъти

2017 - 2020 © СУ "Св. Климент Охридски" с. Стамболово, Всички права запазени. Уебсайт от SWS