ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА« Назад

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА НУЖДИТЕ НА СОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – С. СТАМБОЛОВО, ОБЩИНА СТАМБОЛОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО, по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за нуждите на СОУ „Св. Климент Охридски, с. Стамболово“ Обособена позиция 2: „Доставка на дизелово гориво Б6 за зареждане на училищния автобус на СОУ „Св. Климент Охридски, с. Стамболово“


Връзка към АОП


Документация от 23.02.2016 г.

Техническа спецификация от 23.02.2016 г.

Проект на договор по обособена позиция 1 от 23.02.2016 г.

Проект на договор по обособена позиция 2 от 23.02.2016 г.

Образци по обособена позиция 1

Образци по обособена позиция 2

Протокол от работата на комисията от 22.03.2016 г.

Договор за възлагане на обществена поръчка и приложенията към него по обособена позиция 1 от 15.04.2016 г.

Договор за възлагане на обществена поръчка и приложенията към него по обособена позиция 2 от 15.04.2016 г.

2017 - 2018 © СУ "Св. Климент Охридски" с. Стамболово, Всички права запазени. Webdesign: SWS