ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА« Назад

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

„Приготвяне и доставка на готова храна за обяд за учениците от І до VІІІ клас, включително, в ОУ „Христо Ботев” – с. Силен, община Стамболово, област Хасково"


Връзка към АОП


Документация от 12.12.2015 г.

Проект на договор от 12.12.2015 г.

Образци от 12.12.2015 г.

Публична покана от 12.12.2015 г.

Протокол от работата на комисията от 23.12.2015 г.

Договор за възлагане на обществена поръчка и приложенията към него от 23.12.2015 г.

2017 - 2018 © СУ "Св. Климент Охридски" с. Стамболово, Всички права запазени. Webdesign: SWS