ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА


   « Назад

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА НУЖДИТЕ НА СОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – С. СТАМБОЛОВО, ОБЩИНА СТАМБОЛОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО, по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за нуждите на СОУ „Св. Климент Охридски, с. Стамболово“ Обособена позиция 2: „Доставка на дизелово гориво Б6 за зареждане на училищния автобус на СОУ „Св. Климент Охридски, с. Стамболово“
„Приготвяне и доставка на готова храна за обяд за учениците от І до VІІІ клас, включително, в СОУ „Св. Климент Охридски” – с. Стамболово, община Стамболово, област Хасково"
„Приготвяне и доставка на готова храна за обяд за учениците от І до VІІІ клас, включително, в ОУ „Христо Ботев” – с. Долно Ботево, община Стамболово, област Хасково"
„Приготвяне и доставка на готова храна за обяд за учениците от І до VІІІ клас, включително, в ОУ „Христо Ботев” – с. Силен, община Стамболово, област Хасково"
2017 - 2020 © СУ "Св. Климент Охридски" с. Стамболово, Всички права запазени. Уебсайт от SWS