Учебна дейност

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Информация за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити за учебната 2018/2019 година

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

Сесия май-юни

 • БЕЛ – 21 май 2019 г., начало 8:00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2019 г., начало 8:00 ч.

Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода  28 май 2019 г. – 31 май 2019 г.
ВАЖНИ СРОКОВЕ:

 • 05.03.2019 – 18.03.2019 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучавате
 • до 17.05.2019 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
 • до 13.06.2019 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ 

Сесия август-септември

 • БЕЛ – 28 август 2019 г., начало 8:00ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2019 г., начало 8:00ч.

Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода  30 август 2019 г. – 4 септември 2019 г.
ВАЖНИ СРОКОВЕ:

 • 01.07.2019 – 12.07.2019 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучавате
 • до 23.08.2019 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
 • до 14.09.2019 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ

Допустими предмети за втори държавен зрелостен изпит:

 • География и икономика
 • Биология и здравно образование
 • Философски цикъл
 • История и цивилизация
 • Физика и астрономия
 • Математика
 • Химия и опазване на околната среда
 • Немски език

Учениците могат да изберат за втори държавен зрелостен изпит да се зачита оценката от държавния изпит по теория и практика на професията.

Повече информация за ДЗИ може да намерите на сайта на МОН
Резултатите от ДЗИ може да проверите тук

Инструктаж за зрелостника

График на дейностите за провеждане на ДЗИ2017 - 2018 © СУ "Св. Климент Охридски" с. Стамболово, Всички права запазени. Webdesign: SWS