ГРАФИЦИ


Наименование
Изтегли
1.
График на очни занятия и изпитни сесии за ЗФО 2018-2019 година
2.
График за провеждане на производствена практика
3.
График на часовете по Безопасност на движението за учебната 2018-2019 година
4.
График за провеждане на часовете по Защита при бедствия, аварии, катастрофи за учебната 2018/2019 година
5.
График за провеждането на учебния час по спортни дейности за учебната 2018-2019 година
6.
График за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка на учениците от СФО 2018-2019 година
7.
График на дежурството на учителите по етажи и придружаващи лица при извозване на учениците
8.
График на групите по проект "Подкрепа за успех"2017 - 2018 © СУ "Св. Климент Охридски" с. Стамболово, Всички права запазени. Webdesign: SWS