ДРУГИ


Наименование
Изтегли
1.
Програма за превенция на ранното напускане на училище
2.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2016-2020
3.
Заповед за утвърждаване на график и критерии за прием в 1 клас
4.
Заповед за комисия и график на дейностите по прием в 8 клас
5.
Услуги, предоставяни от училището - издаване на диплома
6.
Услуги, предоставяни от училището - приемане и преместване на ученици
7.
Услуги, предоставяни от училището - валидиране на компетентности
8.
Услуги, предоставяни от училището - сл. бележка за подадено заявление за ДЗИ
9.
Услуги, предоставяни от училището - издаване на сл. бележка за допускане до ДЗИ
10.
Услуги, предоставяни от училището - признаване от чужбина 1-6 клас
11.
Услуги, предоставяни от училището - издаване на дубликати
12.
Услуги, предоставяни от училището - издаване на удостоверение за проф. обучение и СПК
13.
Услуги, предоставяни от училището - издаване на удостоверение за валидиране проф. квалификация
14.
Услуги, предоставяни от училището - европейско приложение на диплома за средно образование
15.
Услуги, предоставяни от училището - европейско приложение за професионална квалификация2017 - 2018 © СУ "Св. Климент Охридски" с. Стамболово, Всички права запазени. Webdesign: SWS