ЗА НАС

УЧИТЕЛИ

Фатме Кадир
Ръководител на направление ИКТ

Запрянка Тенчева
Старши учител начален етап

Гюлтен Сербез
Старши учител начален етап

Калинка Йорданова
Старши учител начален етап

Господинка Борисова
Старши учител начален етап (заместник)

Радка Канева
Старши учител начален етап

Димитър Техов
Учител начален етап по физическо възпитание и спорт

Златко Николов
Учител по физическо възпитание и спорт

Петя Стоева 
Старши  учител по български език и литература, руски език и изобразително изкуство

Радостина Гаджева
Учител по математика и технологии

Маргарита Добрева 
Учител по математика и технологии (заместник)

Хабибе Ахмед 
Старши учител по български език и литература и немски език

Янка Иванова
Старши учител по история и география

Радка Костова
Старши учител по биология и химия

Светлана Тодева
Старши учител по български език и литература

Славея Динкова
Старши учител по математика и информационни технологии

Дафина Вълкова
Старши учител по немски език

Йорданка Маринова
Учител практическо обучение

Гергана Станилова
Старши учител практическо обучение

Стела Далова
Учител практическо обучение

Галина Пейчева
Учител теоретично обучение

Фатма Сеид
Учител начален етап в ЦДО

Петя Димитрова
Учител начален етап в ЦДО (заместник)

Фикрие Мехмед
Старши учител начален етап в ЦДО

Петя Филипова
Старши учител начален етап в ЦДО

Мария Димова
Старши учител в ЦДО

Нигер Мехмед
Учител в ЦДО

Кериме Мустафа
Старши учител в ЦДО2017 - 2018 © СУ "Св. Климент Охридски" с. Стамболово, Всички права запазени. Webdesign: SWS