ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

 

Извънкласни занимания
Групи  за занимания по интереси за учебната 2019-2020 г.

ГРУПА

РЪКОВОДИТЕЛ

ЗАНЯТИЯ

Клуб „Дигитални компетентности”

Фатме Кадир

понеделник

Клуб „Графичен дизайн”

Йорданка Маринова

1 срок – вторник;
2 срок - петък

Клуб „Модерни танци”

Йорданка Маринова

сряда и четвъртък

Клуб „Здравословно хранене”

Гергана Станилова

вторник и сряда

Клуб „Приложна дейност”

Петя Стоева

сряда

 


Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Групи  за обучителни затруднения за учебната 2019-2020 г.

ГРУПА

РЪКОВОДИТЕЛ

ЗАНЯТИЯ

Български език и литература - 1 клас

Гюлтен Сербез

понеделник, четвъртък

Български език и литература - 2 клас

Господинка Борисова

вторник, сряда

Български език и литература - 3 клас

Радка Канева

понеделник, четвъртък

Български език и литература - 4 клас

Запрянка Тенчева

вторник, сряда

Български език и литература – 7 клас

Петя Стоева

вторник, четвъртък

Български език и литература – 12 клас

Светлана Тодева

сряда, четвъртък

Немски език – 6 клас

Дафина Вълкова

вторник, четвъртък

Математика – 7 клас

Радостина Гаджева

вторник          сряда

География и икономика – 9 клас

Нина Вълкова

понеделник, сряда

Кулинарни техники и технологии – 10 клас

Йорданка Маринова

понеделник

 2017 - 2018 © СУ "Св. Климент Охридски" с. Стамболово, Всички права запазени. Webdesign: SWS