ЗА РОДИТЕЛИ

Уважаеми родители,

Успешното сътрудничество между семейство и училище е гаранция за успеха на детето.
Нека ръка за ръка преодоляваме трудностите в израстването на децата и заедно да се радваме и гордеем с успехите им.

„Очите детски гледат в нас – за тях е грижата ни свята!”

 

ГРАФИК
НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ ЗА
УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

I срок

1. На 18.09.2018 г. – общоучилищна. Тема – запознаване с правилника за дейността на училищетои определяне на безопасен път до училище
2. На 11.01.2019 г. (петък) – общоучилищна. Тема – постижения и пропуски в обучителния процес

II срок

1. На 12 април 2019 г. (петък) от 13:10 часа – общоучилищна. Тема – постижения и пропуски в обучителния процес. НВО. ДЗИ

Класните ръководители при необходимост могат да свикат извънредна родителска среща на класа.

Консултации с родители се провеждат всеки петък в учебно време от 13:00 до 13:45 часа.


2017 - 2018 © СУ "Св. Климент Охридски" с. Стамболово, Всички права запазени. Webdesign: SWS