УЧЕБЕН ПРОЦЕСОбучението в училището се осъществява в целодневна форма – Вариант 1 за учениците от 1 до 8 клас и в една смяна – само сутрин за учениците от 9 до 12 клас.

Учебни часове

I - II  клас

III - IV  клас

V – XII клас

1 час

8.00 - 8.35

8.00 - 8.40

8.00 - 8.40

междучасие

8.35 - 8.50

8.40 - 8.50

8.40 - 8.50

2 час

8.50 - 9.25

8.50 - 9.30

8.50 - 9.30

междучасие

9.25 - 9.40

9.30 - 9.40

9.30 - 9.40

3 час

9.40 - 10.15

9.40 - 10.20

9.40 - 10.20

междучасие

10.15 - 10.40

10.20 - 10.40

10.20 - 10.40

4 час

10.40 - 11.15

10.40 - 11.20

10.40 - 11.20

междучасие

11.15 - 11.30

11.20 - 11.30

11.20 - 11.30

5 час

11.30 - 12.05

11.30 - 12.10

11.30 - 12.10

междучасие

 

12.10 - 12.15

12.10 - 12.15

6 час

 

12.15 - 12.55

12.15 - 12.55

междучасие

 

 

13.00 - 13.05

7 час

 

 

13.05 – 13.45

 

ЦЕЛОДНЕВНА ФОРМА - ГРАФИК НА ПИГ

І – ІІ клас
след 5 час

След 6 час

След 7 час

1 час

12.20 – 12:55

13:05 – 13:45

13:45 – 14:25

Обяд и организиран отдих и спорт

 

 

 

2 час

13:05 – 13:40

13:45 – 14:25

14:25 – 15:05

Самоподготовка

 

 

 

3 час

13:45 – 14:20

14:25 – 15:05

15:05 – 15:45

Занимания по интереси

 

 

 

4 час

14:25 – 15:00

15:05 – 15:45

15:45 – 16:25

Самоподготовка

 

 

 

5 час

15:05 – 15:40

15:45 – 16:25

16:25 – 17:05

Занимания по интереси

 

 

 

6 час

15:45 – 16:25

16:25 – 17:05

17:05 – 17:45

Организиран отдих и спорт

 

 

 

 

Неучебни дни и ваканции през учебната 2017/2018г:

 • Есенна: 01.11 – 05.11.2017 г. вкл.
 • Коледна: 23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл.
 • Междусрочна за І-ХІ кл.:  03.02.2018 – 06.02.2018 г. вкл.
 • Зимна за ХІІ кл.: 04.02 – 06.02.2017 г. вкл. 
 • Пролетна за І-ХІ кл.: 31.03.2018 – 09.04.2018 г. вкл.

Неучебни дни:

 • 21.05.2018 г. – ДЗИ  и НВО за 7. клас по български език и литература
 • 23.05.2018 г. – Втори ДЗИ и НВО за 7. клас по математика
 • 25.05.2018 г. – неучебен по повод Деня на славянската писменост


Начало на втория учебен срок на учебната година:
–07.02.2017г.

Край на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

 • 15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)
 • 01.06.2018 г. – I-IV клас (14 учебни седмици)
 • 15.06.2018 г. – V-VII клас ( 16 учебни седмици )
 • 30.06.2018 г. – VIII -XI клас (18 учебни седмици ) 

 

2017 - 2018 © СУ "Св. Климент Охридски" с. Стамболово, Всички права запазени. Webdesign: SWS